<>

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ Η΄ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ

%ce%b5%cf%80%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%ce%ba%ce%bf%cf%85

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΝΩΡΙΣ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

EYTHYMHS OMILONΆρθρο του Αρχ/τη ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ 2017

bardakas_photon

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «PHYLAX» ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ

phylax4

Ο εφημέριος του ιερού ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Παλαιού Φαλήρου κ.κ. Πατάπιος, έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου στην οποία επισημαίνει ότι το έργο θίγει τη χριστιανική πίστη και το χαρακτιρίζει «στρατιώτη του Σατανά», ζητώντας παράλληλα να κατεδαφιστεί.

εγκαταλειψισ θεου

25442850_842913389245266_6162304839370771581_n

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2017

ΕΥΘΥΜΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΦΙΛΟΝ

 ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Γ.Ο.Χ.) ΠΑΥΛΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΝpavlos-gox-4-750x497

ΙΑ΄ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ 2017

ΕΥΘΥΜΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ…ΧΡΙΣΤΟ…!

%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1-%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%bd%ce%b7

Εἶναι ΤΡΑΓΙΚΟ…! Εἶναι ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ…!

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιον ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Της Ελλάδος απάσης Συ προΐστασαι πρόμαχος, και τερατουργός εξαισίων της εκ Προύσσης Εικόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίγγεις Αγαθή. κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας. δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιον ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πάντων των τιμώντων σου Αγνή, την σεπτήν Εικόνα και πίστει ασπαζομένων αυτήν, Άχραντε προΐστασαι, ως προστασία πιστών, λυτρουμένη των θλίψεων, αυτούς και κινδύνων, όθεν σοι προσπίπτομεν, ταύτην τιμώντες σεπτώς, Μήτερ και βοώμεν εν πίστει, ρύσαι και ημάς τους σους δούλους, πάντων των δεινών τε και κακώσεων.

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Τελευταία Νέα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ Η΄ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ

  04 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐπί Βέκκου 12 Βατοπεδινῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων καί τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν Εὐθυμίου οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά ἀγχόνης ἐτελειώθησαν τό ἕτος 1276 22 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἁγίων 26 Ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά πυρός ἐτελειώθησαν (1276) 05 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐν…

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΝΩΡΙΣ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ….Προσευχή λοιπόν, σταθερά καί ἀκλόνητος Πίστις, συμμετοχή στα Θεῖα Μυστήρια καί μή ἐπιρρεασμός μας ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν, πάσης φύσεως, ὑβριστῶν Τῆς Ὀρθοδοξίας, ἂς εἶναι γιά ὃλους μας ὁ τρόπος τῆς προετοιμασίας μας, προκειμένοι νά φθάσωμε στις Ἃγιες Ἡμέρες Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ γιά τούς … «μεγαλόσχημους» πού,…

.