<>

ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ 2017

%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bc%ce%b7%cf%83

εορτη αγιασ αικατερινησ 2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΟΧΩΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2016ΣΤΟ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΘΗΒΩΝ

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟ ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

3c3c1-elehmosynh-960x350

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ…!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 10353268_696989217032150_7868916646968735439_o              

θ΄ κυριακη λουκα – κηρυγμα 2017

ΕΥΘΥΜΗΣ

Θ’ Κυριακη Λουκα 2017

Κυριακάτικη Θεια Λειτουργία με τον Όρθρο

ΣΑΡΑΝΤΑΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

stavro33ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2017

Εορτη Αγιου Μηνα στα Βιλια

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖp1100497

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ

ΕΥΘΥΜΗΣΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!!!

(15 28 ΤΡΙΤΗ ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων Π.Η.)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιον ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Της Ελλάδος απάσης Συ προΐστασαι πρόμαχος, και τερατουργός εξαισίων της εκ Προύσσης Εικόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίγγεις Αγαθή. κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας. δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιον ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πάντων των τιμώντων σου Αγνή, την σεπτήν Εικόνα και πίστει ασπαζομένων αυτήν, Άχραντε προΐστασαι, ως προστασία πιστών, λυτρουμένη των θλίψεων, αυτούς και κινδύνων, όθεν σοι προσπίπτομεν, ταύτην τιμώντες σεπτώς, Μήτερ και βοώμεν εν πίστει, ρύσαι και ημάς τους σους δούλους, πάντων των δεινών τε και κακώσεων.

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Τελευταία Νέα

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ…!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ….Εὒχομαι ἐκ βάθους καρδίας ΚΑΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (και  ΟΧΙ ἀπλῶς… «γιορτές») , μέ τήν ΕΠΑΞΙΟΝ συμμετοχήν ΟΛΩΝ στα  Ἃγια Μυστήρια τῆς ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ καί τῆς ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, μακριά ἀπό τήν λατρείαν τῆς ὓλης καί τοῦ φανταχτεροῦ ἀλλά καταστροφικά φθοροποιοῦ συγχρόνου τρόπου ζωῆς, πού ὁδηγεῖ μέ.. μαθηματικήν ἀκρίβειαν στό…

.