<>

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ

exofyllo-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf+ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ!!!

εισ οικοδομην του σωματοσ του χριστου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η «ΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ…

 …(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η «ΑΓΙΑ» ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ!

κυριακη τησ αποκρεω – 2017

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΟΜΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΗΣ

μετανοειτε

%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%82Ένα βίντεο μοναδικής σπανιότητας μας αποκαλύπτει το πώς ζούσαν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος το 1963.

εισ οικοδομην του σωματοσ του χριστου

Άρθρο του π. Ευθυμίου Μπαρδάκα

κυριακη του ασωτου

paramoni_nistias_xristougenon_2016

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΔΗ ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ;;;

Γράφει ο Αρχ/της ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

(πενθη) ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

gfgfgfngfn

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιον ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Της Ελλάδος απάσης Συ προΐστασαι πρόμαχος, και τερατουργός εξαισίων της εκ Προύσσης Εικόνι σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, και γαρ φωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς, δεινούς τε απελαύνεις δαίμονας, και παραλύτους δε συσφίγγεις Αγαθή. κρημνών τε σώζεις και πάσης βλάβης τους σοι προστρέχοντας. δόξα τω σω ασπόρω τοκετώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιον ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πάντων των τιμώντων σου Αγνή, την σεπτήν Εικόνα και πίστει ασπαζομένων αυτήν, Άχραντε προΐστασαι, ως προστασία πιστών, λυτρουμένη των θλίψεων, αυτούς και κινδύνων, όθεν σοι προσπίπτομεν, ταύτην τιμώντες σεπτώς, Μήτερ και βοώμεν εν πίστει, ρύσαι και ημάς τους σους δούλους, πάντων των δεινών τε και κακώσεων.

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Απολυτίκιον ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 

Τελευταία Νέα

ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

»Ενί δε εκάστω ημών εδόθη η Χάρις  κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού,  διό λέγει;  Αναβάς εις ύψις αιχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν  και έδωκε δόματα τοις ανθρώποις.  Το δε ανέβη τι έστιν ει μη ότι και  κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης;  Ο καταβάς αυτός έστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων ουρανών,  ίνα πληρώσει…

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η «ΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η «ΑΓΙΑ» ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ!

Πως μετά να μην τους αναγνωρίσουν ως «Εκκλησίες»; Στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ορθοδόξου» Ακαδημίας Κρήτης διαβάζουμε τα εξής: «Οι οικοδομικές εργασίες άρχισαν το 1965 με την οικονομική βοήθεια που πρόσφερε η Evangelische Zentralstelle fur Entwicklungshilfe / Bonn, μια Υπηρεσία της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας, που θέλησε με τη συνδρομή αυτή να δοθεί ένα σημάδι μετάνοιας και…

.