ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Categories: Αγιοι - Οσιοι

Τρεις ουσίας ακαταλήπτους παρά ανθρώποις ευρίσκομεν, ας ουδείς ουδαμώς ούτε είδεν, ούτε ιδέσθαι επί γης δύναται, ως εισί, λέγω δη Θεού και αγγέλων και ψυχών…

IMG_20140221_0001 IMG_20140221_0002