ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΘΕΟΥ

Categories: Αρθρα

25442850_842913389245266_6162304839370771581_nΤό εἲδαμε καί αὐτό.!
Κάποιοι «ταγοί» μας, (καί οἱ Δήμαρχοι εἶναι «ταγοί»),
Θέλησαν νά δηλώσουν τίς σατανολατρικές τους θέσεις, χωρίς ἲχνος ντροπῆς καί χωρίς καμμία ἀναστολή.

Τοποθέτησαν στήν εἲσοδο τῆς Πόλεώς τους, ἓνα ἂγαλμα τοῦ σατανᾶ, γιά νά καλωσορίζη αὐτούς πού εἰσέρχονται…!
Ἓνα όλοκόκκινο, ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ ἀγαλμα, πού δέν κρύβουν πώς ἀπεικονίζει τόν σατανᾶ, ἀφοῦ τό χαρακτήρισαν κάποιοι ἐξ αὐτῶν ὡς τόν «πεπτωκότα ἂγγελο», πού, ὡς γνωστόν, εἶναι ἠ ἒκφρασις τήν ὁποίαν χρησιμοποιοῦν τά Ἱερά μας κείμενα, γιά νά προσδιορίσουν τόν ἑωσφόρο.
Καί καλά αὐτοί. Πιστοί στήν «ἀποστολή» τους, κάνουν ὃ,τι μπορποῦν γιά νά «περάσουν» τίς βρώμικες θέσεις τους, τά σατανολατρικά τους «πιστεύω» στον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΛΑΟ μας.
Ὃμως, τά Μέσα Μαζικῆς Συγχύσεως, πέραν ἀπό τίς χλιαρές ἀντιδράσεις πού ἐκφράστηκαν μέ κάποια μισόλογα, μίλησαν καί συνεχίζουν νά μιλοῦν γιά «ἐλευθερία τῆς τέχνης», γιά «καλλιτεχνικές ἀναζητήσεις» καί λοιπές θολοκουλτουριάρικες ἀνοησίες, υἱοθετῶντας οὐσιαστικῶς τήν ὃλην ἐνέργειαν…!
Καί μάλιστα, κάνοντας ἒνα στημένο «ρεπορτάζ», πλησίασαν μέσω τῆς τηλεοράσεως κάποια …μοντερνίζουσα κάτοικο, νά δηλώνη πώς «δέν τήν ἐνωχλεῖ» αὐτό τό ἂγαλμα τοῦ σατανᾶ, ἐνῶ αὐτούς πού τόλμησαν, ἒστω καί πετῶντας κάποιες μπογιές νά ἀντιδράσουν, τούς χαρακτήρισαν «φανατικούς καί καθυστερημένους»..!
Ἀλλά οἱ Εκκλησιαστικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν σατανολατρική αὐτή ἐνέργεια καί ΔΕΝ ἀντιδροῦν μέ τό σθένος καί τήν ἀποφασιστικότητα πού ἀρμόζει, ἐφαρμόζοντας ἀκόμα καί τήν ἀκραία μέν ἀλλά ἀποτελεσματική, τήν γεμάτη ἀποφασιστικότητα καί ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΕΙΑ φράση τοῦ Κολοκοτρώνη «ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ», τήν ὁποία, προσἐξτε το αὐτό, ΔΕΝ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ, μήπως θά ἒχουν νά ἀπολογηθοῦν κάποτε;
Ἀπό τήν πλευρά μας, ἐκεῖνο πού μᾶς μένει νά κάνωμε ὡς ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, εἶναι ΠΡΟΣΕΥΧΉ προκειμένου νά μεταστραφοῦν οἱ παρασυρθέντες ἀπό τόν σατανᾶ τοπικοί ἂρχοντες, νά μετανοἠσουν καί νά ξηλώσουν οἱ ἲδιοι αὐτό τό τερατούργημα…!
Ὁ Πανάγαθος ἂς φυλάξη τούς κατοίκους τῆς Πόλεως αὐτῆς ἀπό τήν ΔΙΚΑΙΑΝ Τοῦ Θεοῦ ΟΡΓΗΝ καί ἂς εὐχηθοῦμε τό φαινόμενο αὐτό νά μή βρῆ μιμητές σέ ἂλλες περιοχές τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ Πατρίδος μας…!
Προσευχή λοιπόν θερμή, ὣστε μέ τρόπο εἰρηνικό, νά φύγη ἀπό τό βάθρο του ὁ σατανᾶς πού στήθηκε νά φυλάη μια ὁλόκληρη Ἑλληνική Πόλη…!

===================================

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τι βλάπτει περισσότερο την Ελληνοορθοδοξία μας, αυτό το ξόανο η το Δόγμα του Εωσφόρου που θεσμοθετήθηκε στην Κρήτη???
Δέχομαι καλοπροαίρετα καί σοβαρά σχόλια. Τα υβριστικά και εμπαθή θα διαγράφονται.

Π. Ευθύμιος