Εορτή Παναγίας Προυσιωτισσης. Όρθρος, Θεια Λειτουργία και περιφορά Ιεράς Εικόνος 2017

Categories: Εκκλ. Ειδησεις,Ψαλμοι

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ – 2017 Α΄ΜΕΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ -2017 Β΄ΜΕΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ – 2017 Γ΄ΜΕΡΟΣ

 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ – 2017 Δ΄ΜΕΡΟΣ

 

Εορτή Παναγίας Προυσιωτισσης Όρθρος και Θεια Λειτουργία 2017

https://plus.google.com/u/0/+%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3/posts/RCHkww9LCfT