Ευχαριστήριος λόγος είς την Θεοτόκον

Categories: Κηρυγμα

Πηγή: https://www.youtube.com/channel/UCrMHErPTbn-cg_3ovHXIzXA