Η ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ

Categories: Αρθρα

Ὃταν οἱ Τοῦρκοι δυνᾶστες ἐπί τουρκοκρατίας πίεζαν τούς Ελληνες νά πάψουν νά πιστεύουν σέ Ἑλλάδα καί Χριστό, ΠΡΩΤΑ τούς ζητοῦσαν «…ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ…!»
Αὐτό «ἒκαιγε τότε τούς ἐχθρούς τοῦ Γένους, αὐτό τούς «καίει καί σήμερα»…
ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ…!

Οἱ μάσκες ἒπεσαν πλέον ξεκάθαρα.
Οὒτε κἂν τά προσχήματα τηροῦνται.
Οἱ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ καί ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ξεσπάθωσαν καί κτυποῦν ἀλύπητα τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό.
Ἀγράμματοι, χωρίς νά γνωρίζουν τήν οὐσία τῆς ΠΑΙΔΕΙΑΣ, χωρίς ΜΟΡΦΩΣΗ πραγματική, μέ ἰδεοληψίες ἂκρως ἐπικίνδυνες καί…«τοξικές», βγάζουν τόν βόρβορο τοῦ βρώμικου ἑαυτοῦ τους χωρίς νά ντρέπωνται, χωρίς νά σκέπτωνται κἂν πώς ἒχουν νά κάνουν μέ ἓναν Λαό ὁ ὁποῖος, ὃσο «καλοκάγαθος» καί «πειθαρχικός» φαίνεται, τόσο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ καί ΤΙΜΩΡΟΣ γίνεται ὃταν θίγωνται τά Ὂσια καί Ἱερά του.

Μέ τό «ἒτσι θέλω», πιστοί στίς προσταγές τῶν ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ τους πού τούς ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΝ νά ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ τήν Ἑλλάδα, μολύνουν τήν γῆ τῆς Ἑλλάδος μέ τήν παρουσία τους καί μᾶς λένε ξεκάθαρα πώς εἶναι ἡ κουστωδία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες προσκυνοῦν καί ἐνώπιον τῶν ὁποίων γονατίζουν καί ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ…!
Σαρκολάτρες, πανηδονιστές, παιδεραστές, κτηνοβάτες, ἀνέστιοι, χωρίς ήθικούς φραγμούς, χωρίς ἰδανικά, μέ τό ΜΙΣΟΣ νά γεμίζη τά στήθη τους, μέ τήν ἀπανθρωπιά, τίς πλέον ταπεινωτικές γιά κάθε ἂνθρωπο συνήθειές τους καί μέ τήν λαχτάρα τους νά ἱκανοποιήσουν τά πλέον βρωμερά ἒνστικτά τους εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων, ἒχουν ἐξαπολήσει ἓναν διωγμό πού τίποτα δέν ἒχει νά ζηλέψη ἀπό τίς πράξεις τοῦ διεστραμένου Νέρωνα καί τῶν ἂλλων φοβερῶν διωκτῶν τῆς Ἁγίας μας Πίστεως.

Νόμοι ἐπί νόμων ΑΝΟΜΩΝ, διατάγματα καί ἀποφάσεις ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ καί ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, αὐθαίρετες καί «ἐτσιθελικές» ἐνέργειες, κατάργησις πάσης ἠθικῆς τάξεως, κατάργησις τῆς Προσευχῆς, κατάργησις τῆς παροχῆς δυνατότητος στά μικρά παιδιά νά ἒλθουν σέ ἐπαφή μέ τήν οὐσία τῆς Ἁγίας μας Πίστεως καί ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ἐπιβολή τῆς ΑΘΕΪΑΣ, εἶναι οἱ μόνες τους ἐπιδιώξεις.
᾽Ἀρνοῦνται τίς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ πού ὑπέστη ο περήφανος καί ταλαιπωρημένος αὐτός Λαός, ἀρνοῦνται κάθε τί το Ὑψηλό καί Ἠθικό, ἀρνοῦνται κάθε σελίδα δόξης τῆς ἀνυπέρβλητης Ἱστορίας μας καί θέλουν νά μᾶς μετατρέψουν σέ μία μᾶζα ἂμορφη, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς Ἰδανικά, χωρίς Παράδοση, χωρίς Ἱστορία καί κυρἰως, ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ στήν ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ πού ἀποτελεῖ τὀ στήριγμα καί τήν ἀπαντοχή τῶν Ἑλλήνων …!
Τήν στιγμή πού ΟΛΟΙ οἱ …«προηγμένοι» λαοί διδάσκουν στά παιδιά τους ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (διεπιστώθη ἀπό τήν Ἐπιστήμη πώς ὃσοι μαθαίνουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἒχουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ σέ ὃλους τούς τομεῖς), αὐτοί…κόβουν τήν διδασκαλία τους στά Ἑλληνόπουλα…

Τό ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ὃμως, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ἓτοιμο νά ξαναδώση στούς Ἑλληνόπαιδες αὐτό πού τούς στεροῦν οἱ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ πού «κάνουν…κουμάντο», νά τούς μάθη τήν σωστή Γλῶσσα μας ἠ ὁποία ἒγινε τό ἀναντικατάστατο «ὂχημα» μέ τό ὁποῖο διεδόθη ἡ Ἁγία μας Πίστις.
Τώρα ἂρχισε νά…«ξυπνᾶ» καί ἡ κρατοῦσα Ἐκκλησία καί μέ κάποιες χλιαρές καί τηροῦσες τίς ἀπαραίτητες..«ἰσορροπίες» δηλώσεις της, προσπαθεί ΔΗΘΕΝ νά περισώση αὐτά πού, χρόνια τώρα, ἡ ἲδια παρέδωσε στά νύχια αυτῶν πού σήμερα μἀχονται τόν Λαό μας…!

Καί τώρα μάθαμε πώς ἒφθασαν στό σημεῖο νά ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΝ μέ τό «ἒτσι θέλω» ἒνδοξες σελίδες τῆς Ἱστορίας μας, προκειμένου νά μᾶς «ραγιαδοποιήσουν. Καί νά φτιάξουν νέους «γενίτσαρους» πού θά ὁρμήσουν νά κατασπαράξουν τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα ..«ἐκ τῶν ἒσω», μιά καί διεπίστωσαν πώς οἱ ἲδιοι, ἀπό μόνοι τους, ΔΕΝ μποροῦν νά μᾶς βλάψουν…!

Ὃταν οἱ Τοῦρκοι δυνᾶστες ἐπί τουρκοκρατίας πίεζαν τούς Ελληνες νά πάψουν νά πιστεύουν σέ Ἑλλάδα καί Χριστό, ΠΡΩΤΑ τούς ζητοῦσαν «…ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ…!»
Αὐτό «ἒκαιγε τότε τούς ἐχθρούς τοῦ Γένους, αὐτό τούς «καίει καί σήμερα»…
ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ…!

«Ξαναγράφουν» τήν Ἱστορία μας, ὃπως θά τήν ἒγραφαν οἱ ΧΙΕΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ μας…!
Δέν ἀναλογίζονται πώς μετά ἀπό λίγο, ὃταν ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία θά ξαναλάμψουν ὁλόλαμπρες πραγματικότητες, αὐτοί θά εἶναι ΟΙ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ, οἱ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ, τά ΜΙΣΘΑΡΝΑ ΟΡΓΑΝΑ τῶν σκοτεινῶν ἀφεντάδων τους, καί ΟΛΟΙ οἱ Ἓλληνες θά τούς ἒχουν ὡς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ…ΑΠΟΦΥΓΗΝ…!
Ὃσο γιά τήν ἡγεσία τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, μέ τήν ἐξαίρεση πολύ ὀλίγων Ἱεραχῶν της, κρατᾶ ἐπικίνδυνες…«ἰσορροπίες», μέ γνώμονα τίς θελήσεις παποδούλων «ταγῶν» καί μέ ἰδεολογήματα ἀπο τά ὁποῖα ΔΕΝ μποροῦν νά ἀποκοποῦν οἱ δουλόφρονες, καί τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τό ὃλο θέμα τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος (διότι στήν Ἑλληνορθοδοξία αὐτά εἶναι ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ) σέ πολύ ἐπικίνδυνες καταστάσεις…!
Ὃμως, ΟΛΟΙ λογαριάζουν.. «χωρίς τόν ξενοδόχο», ὃπως λέει μιά παροιμία τοῦ σοφοῦ Λαοῦ μας.
Κάποιοι, προσεύχονται μέ θέρμη γιά νά ἀποτύχουν οἱ ἂνομοι, δόλιοι καί σατανικῆς ἐμπνεύσεως προγραμματισμοί τῶν ΑΘΛΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ πού ζητοῦν τόν ἀφανισμό μας.
Καί ἡ δύναμη αὐτῆς τῆς Προσευχῆς, εἶναι πού τούς ἀναστατώνει ἀκόμα πιό πολύ, διότι βλέπουν τό «ἒδαφος» νά χάνεται κάτω ἀπό τά πόδια τους καί αἰσθάνονται πώς τό τέλος τῶν ἐνεργειῶν τους ΔΕΝ θά εἶναι …«θετικό» γιά τίς ἐπιιώξεις τους.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ἀδελφοί μου, σᾶς καλῶ νά προσεύχεστε νυχθημερόν, μέ Πίστη, μέ Ταπείνωση, μέ Φόβον Θεοῦ καί μέ δάκρυα στά μάτια, ἐκζητοῦντες ἂφεσιν ἁμαρτιῶν (διότι αὐτές πληρώνομε τώρα) καί βοήθεια ἐκ μερους Τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ, προκειμένου νά ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ οἱ ὀρδές τῶν ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΩΝ πού ἀπεργάζονται τήν καταστροφή καί συντριβή τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας, ὃποιοι καί ἂν εἶναι αὐτοί καί ὃπως καί ἂν λέγωνται, διότι ἡ ὓπαρξίς των εἶναι βεβαία καί τήν αἰσθανόμεθα γύρω μας ( Τόσο δυνατή εἶναι ἡ δυσοσμία πού ἀναδίδουν…!)
ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί ὃλα θά διορθωθοῦν.
Κλείνω καί τό σημείωμα αὐτό, μέ τήν γνωστή ρήση:
«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΟΣΟ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ»

π.Ευθύμιος Μπαρδάκας

kyfo-sxoleioΦΩΤΟ : ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ