ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ 2017 με αναφορά στην καύση των νεκρών

Categories: Κηρυγμα