Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Categories: Αγιοι - Οσιοι

Διονύσιος ο θείος πατήρ ημών είχε πατρίδα την περίφημον νήσον Ζάκυνθον, γεννηθείς το έτος 1547 από γονείς ευσεβείς, ένδοξους και ευγενείς. Βαπτισθείς έλαβε το όνομα Γρεδενίγος…

IMG_20140310_0001IMG_20140310_0002IMG_20140310_0003IMG_20140310_0004IMG_20140310_0005