Ο ΘΕΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ

Categories: Αρθρα

Ο ΘΕΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ 

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ  Ν΄ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ 
«…Εδάκρυσεν ο Ιησούς…» Ιωάν. ια΄ 35

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΨΥΧΗΣ ειναι τά δάκρυα πού τρέχουν από τά μάτια μας σέ διάφορα περιστατικά καί συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής μας.

 
Σέ χαρές, σέ λύπες, σέ ανεπάντεχα συμβάντα καταπλήξεως ή αγωνίας καί σέ τόσα άλλα, απρόβλεπτα, πού καθημερινώς συμβαίνουν καί διαδραματίζονται στήν πολυτάραχη ζωή μας.
 
Τέτοια δάκρυα είδα πολλά νά τρέχουν από τά μάτια διαφόρων ανθρώπων, πού γνώρισα κατά τήν πολυετή Ιερατική μου διακονία σέ γεγονότα χαράς ή λύπης,πόνου ή συγκινήσεως, θανάτου νεων ανθρώπων, απογοητεύσεως ή παραγκωνισμού, οδύνης ή ψυχικής ικανοποιήσεως, πού οπωσδήποτε εχουν σάν επακόλουθο αυτά τά δάκρυα της  ψυχικής.χαρμολύπης.
 
Γιατί είτε το θέλομε, είτε δέν τό θέλομε αυτό είναι τό πικρό νερό της ζωής πού τρέφει καί συντηρεί το κρίνο της υπάρξεώς μας!
 
Καί είναι αλήθεια! Γεννιώμαστε καί τό παρόν στή ζωή αυτή τό δίνομε μέ τό κλάμα, είτε βασίλισσα είναι η μητέρα είτε μιά απλοϊκή χωριάτισσα!
 
Μεγαλώνουμε καί κλαίμε!
Στίς επιτυχίες μας συγκινούμεθα καί κλαίμε. Στίς αποτυχίες κλαίμε απογοητευμένοι.
Στό Γάμο ανοίγει ο καινούργιος δρόμος της ζωής μας κλαίμε από συγκίνηση. 
 
Τέλος, επάνω από τόν τάφο μας, τά δάκρυα ενός αγαπημένου προσώπου είναι η τελευταία προσφορά γιά τό μακρυνό μας ταξίδι στόν αιώνιο κόσμο των Ουρανών. Καί όπως τονίζει ενας μεγάλος θεολόγος  «Τά δάκρυα δέν είναι ντροπή, ούτε δειλία!  Είναι τό γνώρισμα ωραίων καί ευγενών ψυχών…»
 
«…Κάτω από τήν σκιά του Σταυρού
τό πικρότερο της ζωής δάκρυ 
γίνεται τό ωραιότερο καί τό αγνότερο ΒΑΛΣΑΜΟ  
της ανθρώπινης καρδιάς….» 
(Φιλόθεος Πατριάρχης Κ/Πόλεως 1354-1376)
 
«…Επικουφίζεται γάρ τοίς δάκρυσιν η Ψυχή…»
Αισχύλος
 
(Εις μνημοσυνο Χρυσούλας Λεωνίδου καί Μαργαρίτας)
π. Ευθύμιος