Πανήγυρις Ἁγίας Σκέπης

Categories: Εκκλ. Ειδησεις

Τὴν πρώτην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου. Κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτήν, πανηγυρίζει καὶ τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Σκέπης Δαφνίου, τόπος διαμονῆς τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

SKEPHS-1

Εἰς τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινὸν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους, πατέρες Γελάσιο, Θεόφιλο, Καλλίνικο, Παντελεήμονα καὶ Στυλιανό.

SKEPHS-2

Ἀνήμερα τῆς πανηγύρεως ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, Ἀρχιγραμματέα καὶ Γραματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀντιστοίχως, μὲ συλλειτουργοὺς ἱερεῖς τοὺς πατέρας Γρηγόριον, Παντελεήμονα καὶ Χρῆστον.

SKEPHS-3

Παρίστατο συνευχόμενος εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος. Τὸν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κλήμης ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἱερὸν πρόσωπον τῆς Θεοτόκου ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πρόσφατον ἑνότητα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ τὸν ἀγῶνα των κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως.