ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ Η΄ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ

Categories: Αρθρα,Εορτες

%ce%b5%cf%80%ce%b9-%ce%b2%ce%b5%ce%ba%ce%bf%cf%85

 

04 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐπί Βέκκου 12 Βατοπεδινῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων καί τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν Εὐθυμίου οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά ἀγχόνης ἐτελειώθησαν τό ἕτος 1276

22 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἁγίων 26 Ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά πυρός ἐτελειώθησαν (1276)

05 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐν τοῖς Κελλίοις τῶνΚαρυῶν Ὁσιομαρτύρων οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, ὁ μέν Πρῶτος τοῦ Ὅρους Κοσμᾶς ἀπηγχονίσθη οἱ δέ λοιποί διά ξίφους καί πελέκεως ἐτελειώθησαν (1276)