Το τραγούδι του Καραϊσκάκη

Categories: Ιστορικα Θεματα

Στὴ Δόμβραινα στὸ Δίστομο ἡ δόξα σου θὰ μείνει κι ἡ νίκη τῆς Ἀράχοβας χορὸς κλεφτῶν θὰ γίνει. Ἀπ’ τὸ φλασκὶ κρασὶ θὰ πιοῦν θὰ σφάξουν τὰ κριάρια θὰ παραβγοῦν στὸ τρέξιμο τὰ ἄξια παλικάρια. Βάστα καρδιά, βάστα ψυχὴ Βάστα Καραϊσκάκη μὴ γονατίσει ὁ ραγιὰς θρύλε ἀπ’ τὸ Μαυρομάτι. Τὰ ἀπροσκύνητα βουνὰ γενοῦν παλικαράδες τοὺς σταυραϊτοὺς τῆς Ρούμελης νὰ πολεμοῦν ἀγάδες. Μὲ κλεφτοπόλεμο λυγᾶς τὸν Τοῦρκο τὸ στρατάρχη καὶ τὸ ὀρδὶ τοῦ Κιουταχῆ ἄχτι σὲ ἔχει ἄχτι. Σὲ καίει τῆς φθίσης πυρετὸς τῆς Διμισκῆ βλαστάρι μὰ σὺ καβάλα σὲ ἄλογο μὲ τοῦ ρωμιοῦ τὴ χάρη. Βάστα καρδιά, βάστα ψυχὴ Βάστα Καραϊσκάκη μὴ γονατίσει ὁ ραγιὰς θρύλε ἀπ’ τὸ Μαυρομάτι. Τὰ ἀπροσκύνητα βουνὰ γενοῦν παλικαράδες τοὺς σταυραϊτοὺς τῆς Ρούμελης να πολεμοῦν ἀγάδες. Απρίλη μέρα τ’ Ἀη Γιωργιοὺ σὲ βρίσκει μαῦρο βόλι στὸ Φάληρο ἀρχιστράτηγε καὶ μένει ἡ Ἑλλάδα μόνη. Σὲ κλαῖν τοῦ Βάλτου τὰ χωριὰ σὲ κλαῖν καπεταναῖοι τὸ μοναστήρι τοῦ Προυσοῦ κι οἰ Κολοκοτρωναίοι Βάστα καρδιά, βάστα ψυχή. Βάστα Καραϊσκάκη μὴ γονατίσει ὁ ραγιὰς θρύλε ἀπ’ τὸ Μαυρομάτι. Τὰ ἀπροσκύνητα βουνὰ γενοῦν παλικαράδες τοὺς σταυραϊτοὺς τῆς Ρούμελης νὰ πολεμοῦν ἀγάδες. Βάστα καρδιά, βάστα ψυχή!

Ευγενία Ξεφτέρη: Το τραγούδι του Καραϊσκάκη