ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Τι γιορτάζουμε στις 2 Φεβρουαρίου

Categories: Εορτες

ypapantiΗ Υπαπαντή είναι Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε ανάμνηση της έλευσης του Χριστού από τους γονείς του στον Ναό των Ιεροσολύμων και της υποδοχής του από τον Πρεσβύτη Αρχιερέα Συμεών. Εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, μαζί με την ανάμνηση του γεγονότος του σαραντισμου της Παναγίας Μητέρας.

Η Υπαπαντή του Κυρίου είναι μία από τις 12 μεγάλες εορτές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας («Δωδεκάορτον»). Η λέξη Υπαπαντή σημαίνει προϋπάντηση στην Ελληνική.

Το εκκλησιαστικό γεγονός της Υπαπαντής του Κυρίου, που εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς (β΄, 22-38), συνέβη σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού. Επειδή, σύμφωνα με το Μωσαϊκό Νόμο, ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας και μάλιστα αγόρι, έπρεπε να αφιερωθεί στον Θεό και συγχρόνως οι γονείς να προσφέρουν σε Αυτόν μία μικρή θυσία από ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια. Τήν Παναγία Μητέρα, τόν Ιωσήφ καί τόν Ιησου προϋπάντησε στο Ναό του Σολομώντος ο υπερήλικας Συμεών, ο οποίος δέχθηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Πρεσβύτης Συμεών είχε λάβει υπόσχεση από τον Θεό ότι δεν θα πεθάνει, προτού δει τον Χριστό και Τον ευχαρίστησε με τα λόγια:

Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη,
ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου,
ό ητοίμασας κατά το πρόσωπον πάντων των λαών,
φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

Τά πρώτα χρόνια, η Υπαπαντή γιορταζόταν στις 14 Φεβρουαρίου. Ήταν μία μάλλον μικρή θρησκευτική εορτή, την οποία ανήγαγε σε δεσποτική ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός το 542 και επέβαλε να εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ζητήσει τη μεσιτεία του Κυρίου για ένα λοιμό που είχε ενσκήψει στην επικράτειά του.

Σήμερα, μόνο η αιρετική Αρμενική «Εκκλησία» τιμά την Υπαπαντή στις 14 Φεβρουαρίου.

Ημεις οι ακολουθούντες το Ιουλιανό Ημερολόγιο («παλαιοημερολογίτες») γιορτάζουμε την Υπαπαντή με τα Ιεροσόλυμα το Αγιο Ορος καί Ολα τα Ορθοδοξα Κράτη 2 Φεβρουαρίου με τό Παλαιό (15 Φεβρουαρίου με το Νέο Πολιτικο Ημερολόγιο).

Απολυτίκιο Υπαπαντής
Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της
δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν, και την Ανάστασιν.

Κοντάκιο Υπαπαντής
Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου, και χείρας του Συμεών ευλογήσας ως έπρεπε, προφθάσας και νυν έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός. Αλλ’ ειρήνευσον εν πολέμοις το πολίτευμα, και κραταίωσον βασιλείς, ους ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπος.

https://www.facebook.com/eythimios.bardakas/videos/873246332878638/