ΩΡΕΣ ΧΑΡΑΣ, ΩΡΕΣ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Categories: Εκκλ. Ειδησεις

Μὲ βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς, τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Ρουμανίας καὶ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τῶν ἀκολουθούντων τὴν παράδοση τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς  εἶχε ἀπὸ νωρὶς κατακλυσθεῖ ἀπὸ πιστούς. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικος,  μὲ συλλειτουργοὺς πλειάδα Ἀρχιερέων.
Οἱ ἐλπίδες μας καί  οἱ προσδοκίες τόσων καί τόσων χρόνων, ἂρχισαν νά γίνωνται χειροπιαστή πραγματικότης.
Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα ἑνος Πανηγυρικου Αρχιερατικου  Ἱεροῦ Συλλείτουργου τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλάδος, Ρουμανίας καὶ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τῶν ἀκολουθούντων τὴν παράδοση τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
τό ὁποῖο ἒγινε τήν Κυριακη της Σταυροπροσκυνησεως 23 Μαρτίου 2014 εἰς την Ιεραν Μονην του Αγίου Νικολαου παρα την Παιανια Αττικης,  προεξαρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.Καλλινίκου μέ τήν συμμετοχη τῶν μελλων της υπ΄Αυτόν Ιερας Συνόδου, των Σεβασμιωτατων Επισκοπων υπο τον Σεβασμιώτατον Ωροπου κ.Κυπριανον της Ι.Μ.Αγιων Κυπριανου και Ιουστινης, του Σεβασμιωτατου Δραμας κ.Αμβροσίου.
Αναλυτικοτερα: του Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς Μητροπολίτου κ. Ἀγαθάγγελου και του Ἐπισκοπου του βοηθου Επισκοπου κ. Γεωργιου,  των  τριων ἀντιπροσώπων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Βλάσιο  Διονύσιο, Ἀντώνιο καὶ  Εὐλόγιο, τοὺς Σεβασμιωτάτους Εὐρίπου, κ. Ἰουστῖνο, Πειραιῶς, κ. Γερόντιο, Αττικης και Βοιωτιας κ. Χρυσόστομο· Ἀμερικῆς, κ. Δημήτριο· Ὠρωποῦ, κ. Κυπριανό, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριο, Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Φιλλίπων, κ. Ἀμβρόσιο, Μεθώνης,κ. Ἀμβρόσιο, Λούνης κ. Σιλουανό· Γαρδικίου κ.Κλήμη καὶ Φωτικῆς, κ. Αὐξέντιο και πολλών Διακόνων και Ιερέων ἐπεσφραγίσθη ἡ ἀπόφασις γιά τήν ὑλοποίηση μιᾶς ἀπό τίς πλέον σημαντικές (ἲσως τῆς πλέον σημαντικῆς) ἀποφάσεις  τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐκεῖ, ἡ Ὀρθοδοξία, ἐνίκησε νίκην μεγάλην.
Μέ ἀδελφικήν ἀγάπην, οἱ συλλειτουργήσαντες Ἐπίσκοποι, συνωμολόγησαν τήν ΕΝΟΤΗΤΑ τοῦ χώρου μας, δηλαδή τήν δημιουργία τῆς ΜΙΑΣ ἐνιαίας καί ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ, πού ἀποτελοῦσε τό ὃραμα καί τήν ἀπαντοχή τόσων καί τόσων γενεῶν Προπατόρων μας.
Στιγμές ἀνείπωτης συγκινήσεως ἒζησαν οἱ ἀξιωθέντες νά παρακολουθήσουν τήν Ἱερά Τελετουργία.
Συγκινήσεως πού ἒφερνε στά μάτια δάκρυα χαρᾶς καί στίς καρδιές ἐλπίδα γιά μιά συνέχεια δημιουργική, μέ μία δυναμική καί ἰσχυρᾶ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ, ἡ ὁποία θά μπορέση νά ἀντιμετωπίση τούς τόσους καί τόσους κινδύνους πού πρόκειται νά ἐμφανισθοῦν ἐνώπιόν μας, στήν «ἂρρωστη» καί γεμάτη ἀπό ἐπιθέσεις τῶν παντείων ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας (πού βλέπομε νά ἐντείνωνται καθημερινῶς καί περισσότερο) ἐποχή μας.
Ἡ Κοινωνία μας, ἡ βαλλομένη ἀπό κάθε εἲδους σατανική ἐπιβουλήν, (μέ τήν σαρκολατρεία,  τήν λατρεία τοῦ μαμωνᾶ, τήν μαγεία, τήν ἀποκοπή τῶν ἀνθρώπων ἀπό κάθε εἲδους σχέσιν μέ τήν ἒννοιαν τῆς Πίστεως εἰς Τόν Θεόν σέ καθημερινή βάση) ἒχει ἀπόλυτον ανάγκη ἀπό τήν ὓπαρξιν μιᾶς δυνάμεως πού θά μπορῆ νά ἀποτελέση τήν ἐσχάτη «Γραμμή Ἀμύνης».
Καί δέν μπορεῖ νά εἶναι ἂλλη ἀυτή ἡ γραμμή ἀμύνης, ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Καί γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική αὐτή ἡ Ἐκκλησία, πρέπει νά εἶναι Ἐνωμένη, Ἀδιάσπαστος καί γεμάτη ἀπό είλικρινῆ ἀδελφική ἀγάπη, μέ τούς ἐκφραστάς της, νά ἀποτελοῦν γιά τό Ποίμνιο πραγματικά παραδείγματα πρός μίμησιν, μέ τόν ἐνάρετο καί κατά Θεόν τρόπο ζωῆς των…!
Καί αὐτό ὑπονοεῖ τό τρίτο μέρος τοῦ τίτλου αὐτοῦ τοῦ σημειώματος.
«…ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»..!
Ναί ἀδελφοί μου, εἶναι ὧρες Χαρᾶς, εἶναι ὧρες Ἐλπίδος, ἀλλά καί εἶναι και ὧρες ΕΥΘΥΝΗΣ, διότι ἡ καλή συνέχεια, πρέπει νά εἶναι πάντοτε ὁ στόχος μας, ἡ ἀποστολή μας.
Ἡ Θεία φὠτισις πού ὡδήγησε τά βήματά μας, στό νά κάνωμε τήν ἀρχή γιά τήν πολυπόθητο ἑνότητα, εἲθε νά ὁδηγῆ μονίμως τήν σκέψη τῶν Ταγῶν μας στό καλό καί νά στηρίξη τίς ἀποφάσεις των γιά συνέχιση τῆς προσπαθείας, ὣστε νά καταστῆ ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ., ἱκανή νά ἀντιμετωπίση τήν λαίλαπα τῶν ἀντιχρίστων πού εὑρίσκεται πρὀ τῶν πυλῶν…!
Συνοδικὸ μήνυμα ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, κ. Φώτιος ,ἐνῶ τὸ Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ἐμπεριστατωμένα ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ κ. Κυπριανός.
Τους Υμνους του Ορθρου και της Θειας Λειτουργίας απεδωσε  ἡ ΟΕΒΥΧ ὑπὸ
τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.

1 2 3 4 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6