15ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ 2017

Categories: Κηρυγμα

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

https://www.facebook.com/eythimios.bardakas/videos/791129704423635/