Αγιοι – Οσιοι

ΤΌΛΜΗ!!! Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ

….Εἶναι πράγματι «Ροδοπέταλα Ψυχῆς» καί ἀποδείξεις ἐνθέρμου Πίστεως, ἡ μεγαλοψυχία, αὐταπάρνησις, τό θάρρος, ἡ ὑπομονή, ἡ καρτερία, ἡ ἰσχύς, καί ἡ βούλησις, ἀλλά μέσα σέ ΟΛΑ αὐτά, θεωρεῖται ὡς ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ, ἡ ὓπαρξις καί ἡ ἐπίδειξις τῆς ΤΟΛΜΗΣ, ἂνευ τῆς ὁποίας, ἐνώπιον τῶν δυσχερειῶν καί τοῦ φόβου ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁ δηλὠνων…

Τό Κήρυγμα τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἐξιστορεῖ λεπτομερῶς τά κατά τήν γέννησιν τοῦ Bαπτιστοῦ (α´5-25 καί 57-80), προσδιορίζει ἀκριβῶς τόν χρόνον τῆς δημοσίας ἐμφανίσεώς του, γενομένης τό 15ον ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ρώμης Τιβερίου (γ´ 1-2). Οἱ Εὐαγγελισταί Ματθαῖος καί Μᾶρκος, περιγράφουν τήν ἀσκητικήν ζωήν του «ἐν τῇ ἐρήμῳ»: «Εἶχε τό ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπό τριχῶν καμήλου…

Αγία Θεοδώρα Βάστα Μνημείο και μαρτυρία μιας άλλης εποχής

Η διαδρομή σας αποζημιώνει απλόχερα με τα ειδυλλιακά τοπία που σας προσφέρει. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς τόσο πιο έντονα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεμέλια της εκκλησίας και το μυστήριο του μύθου κάνοντας τον να αισθάνεται δέος μπροστά στο θέαμα που αντικρύζει. Το θαύμα απλώνεται μπροστά στα μάτια σας, κλειδώνοντας…

Άγιος Γρηγόριος Ε’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Εορτάζει στις 10 Απριλίου εκάστου έτους Εν αγχόνη καν τέθνηκας Πατριάρχα, ομως γε αεί ζης εν Εδέμ τη θεία. Τη δεκάτη Πατριάρχης θύμα γέγον’ ούνεκα Έθνους. Βιογραφία Ο Άγιος Γρηγόριος, κατά κόσμο Γεώργιος Αγγελόπουλος, γεννήθηκε στη Δημητσάνα το έτος 1745 μ.Χ., από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, τον Ιωάννη και την Ασημίνα. Το 1767 μ.Χ. μετέβη…