Αγιοι – Οσιοι

Ο Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Το σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη (Ε.ΡΩ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και η τηλεόραση του Αχελώου, με έδρα το Αγρίνιο, έχουν δημιουργήσει έναν οπτικοακουστικό δίσκο, που περιλαμβάνει τον Βίο, τις Διδαχές, τις Επιστολές και τις Προφητείες του ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.