Αρθρα

«Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ, ι´,19)

Εἰς τὸν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, ὀφείλει ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία δύο ἀριστουργήματα τῆς Καινῆς Διαθήκης, τό «Εὐαγγέλιον κατά Λουκάν» καί «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Ἂν ὁ «Συνέκδημος» αὐτὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀγνοῆται ἀπὸ πλείστους Χριστιανούς, αὐτό ὀφείλεται εἰς τὰ ἴδια λυπηρὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὸς ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, Παῦλος, εἶναι εἰς πολλοὺς ἐλάχιστα γνωστός….

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ : Η προσωποποίηση της Βυζαντινής μουσικής. Έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων πολύ νωρίς, στα 43 της χρόνια. Όταν δεν βρίσκεις λόγια να πεις αυτά που σκέπτεσαι, τότε σιωπάς. Γιατί θα έρθεις σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΣΑΚΟΥ 01.04.2012 ΜΕ…

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ ΕΦΘΑΣΕ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΩΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ; Καί νά πού μέ τή βοήθεια Τοῦ Θεοῦ, εισηλθαμε εἰς τό νέον ἒτος 2015. Κάθε τέτοια ἐποχή, οἱ ἂνθρωποι ἀνταλλάσσουν εὐχάς μεταξύ των καί ἀτενίζουν τό μέλλον μέ τήν ἐλπίδα καλλιτέρων ἡμερῶν, μέ χαρές, τραγούδια καί ἓνα τεραστίας κλίμακος καταναλωτικό πάθος. Εἰς ὃλον τόν κόσμον, βλέπομε φῶτα,…

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ?

Η Ορθή Πίστη της Εκκλησίας δεν είναι ανθρώπινος λόγος αλλά ο αιώνιος Λόγος του Θεού, που αποκαλύφθηκε στον κόσμο. Το ανθρώπινο στοιχείο της Εκκλησίας δεν μπορεί να κατανοήσει το μυστήριο της Πίστεως γιατί ξεπερνά τη δύναμή του. Γι’ αυτό «πιστεύει», δέχεται τη Θεία Αποκάλυψη, με ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. Στην Εκκλησία δεν καταργείται η ανθρώπινη λογική αλλά συνειδητοποιεί…

«ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ»

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ Συμπληρώνοντας υπεύθυνες δηλώσεις για την αναγνώρισή μας ως θρησκευτικών κοινοτήτων «ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ» καθώς αποφαίνεται και ο έγκριτος Νομικός της Εκκλησίας μας Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δημαράς, καθότι εμείς, όπως λέγει ο ίδιος, έχουμε αναγνώριση από το κράτος, εδώ και πολλές δεκαετίες Αν συμπληρώσουμε υπεύθυνες δηλώσεις,…

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προεῖπε ,τι μέσα στήν Ἐκκλησία θά εἰσορμήσουν «λύκοι βαρεῖς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ.κ΄29) (Β΄Κορ. ια΄13-15).Σήμερα εἶναι ξεκάθαρο,ὃτι τά αἲτια τῆς «ἑνωτικῆς κινήσεως» (οἰκουμενισμός) μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι τό σύστημα τοῦ Ἀντιχρίστου,τό ὁποῖο μέ ὂργανό του το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ἐπιχειρεῖ,νά καταργήση τήν Ἀλήθεια καί τό ΦΩΣ,δηλαδή τόν ἲδιο τόν Κύριόν…

Μέσα στό γενικό παιδαγωγικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ

Γιά ὃσους ἀπογοητευονται ἀπο τά ὃσα προδοτικά εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας συμβαίνουν μέ τά παναιρετικά μηνύματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἂλλων Ταγῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τά συλλείτουργα αἰρετικῶν μετά «ὀρθοδόξων» καί μέ τίς συμπροσευχές μέ ἀλλοθρήσκους, πρέπει νά ποῦμε πώς οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα εἶναι ἒργα τοῦ διαβόλου, εἶναι τά «ζιζάνια» πού ὁ ἐχθρός…

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

O Πάπας εἶναι σαφῶς αἱρετικός καί ὄχι σχισματικός, ὅπως τόν ἀπέδειξαν καί τόν ἐθεώρησαν μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ ἱερός Φώτιος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἅγιος Νεκτάριος κ.α. Ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός μάλιστα εἶπε καθαρά: Οἱ…

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ὑπό π. Νικηφόρου Νάσσου Ἀπίστευτο, ἀλλά δυστυχῶς ἀληθινό! Στό Δῆμο Βόλου καί στό χώρο τοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου, ὅπως λέγεται, θά κατασκευαστεῖ τό πρῶτο ἀποτεφρωτήριο νεκρῶν στήν Ἐλλάδα! Ἀπό τήν ὄμορφη πόλη μας θά ξεκινήσει, δυστυχῶς, αὐτή ἡ ἀσέβεια! «Εἰς ποίους καιρούς τετήρηκας ἡμᾶς Κύριε»! Ἀλλά ἄς κάνουμε κάποιες ἀπαραίτητες ἐπισημάνσεις ἐπί τοῦ θέματος. Στόν Χριστιανισμό…

Σπρώχνουν τα παιδιά μας στον Αποκρυφισμό …

Της Σοφίας Τσέκου Εκπαιδευτικού Το ότι η Νέα Εποχή  επιβάλλεται  με τους αλλοτριωτικούς ρυθμούς της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής είναι όχι μόνο πρόδηλο, αλλά και προ πολλού γνωστό. Παρ΄ όλα αυτά δεν μπορεί να μην αγανακτεί  και να μην οργίζεται κανείς, όταν διαπιστώνεται η ολοένα και με ταχείς ρυθμούς διείσδυση διεστραμμένων ιδεολογιών στις…