Αρθρα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… ΑΣ ΗΧΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ…!

Οἱ Προσευχές ὃλων μας, οἱ ἐλπίδες μας, τά ὂνειρά μας, ἀρχίζουν νά πραγματοποιοῦνται. Ἡ «πολυδιάσπασις» τοῦ Γνησίου Ὀρθοδόξου Ποιμνίου σέ «παρατάξεις», ΜΟΝΟΝ κακό ἒκανε μέχρι σήμερα. Διαφωνίες, ἐνστάσεις κ.λπ., ἐπί ΜΗ Δογματικῶν ἀλλά ἐπί Διοικητικῶν (ἐπί παραδείγματι) θεμάτων, ὃλοι δικαιοῦνται νά ἒχουν. Δέν εἲμαστε τόσο πολυπληθές ποίμνιο, ὣστε νά ἒχωμε τήν… «πολυτέλεια»τῆς διαιρέσεως σέ …«παρατάξεις»…

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Τά χρόνια στά ὁποῖα ζοῦμε,  χρόνια δύσκολα καί γεμᾶτα ἂγχη, προβληματισμούς καί φοβίες, τόν ἂνθρωπο πού θέλει νά σκέπτεται καί ὂχι ἁπλῶς νά παρατηρῆ, τόν ὁδηγοῦν πολύ κοντά στό νά ξαναβρῆ μέσα του τήν ἀλήθεια καί νά ἀντιληφθῆ πώς ὁ δρόμος τόν ὁποῖον ἠκολούθησε καί συνεχίζει νά ἀκολουθῆ μέχρι σήμερον  ἡ ἀνθρωπότης, εἶναι ὁ δρόμος…

ΠΩΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος στο φρούριο της Καισαρείας, ο ανθύπατος της περιοχής, ο Φήλιξ, άνθρωπος με αμαρτωλή ζωή, με αρπαγές και αδικίες, άνθρωπος ο οποίος δεν υπολόγισε ποτέ στη ζωή του το Θεό…

Η πίστη στο Χριστό έχει αλλάξει τη ζωή σου;

Η πίστις εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως και ο καθένας μας για να γίνει Χρισταινός, πρέπει ο ίδιος να δεχθεί τον Χριστόν ως Σωτήρα και Λυτρωτήν. Αν αυτό δεν γίνει και δεν αλλάξει η ζωή του, δεν είναι Χριστιανός…

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟ ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Δεν το είχα προσέξει ως τώρα, μου έλεγε ένα πνευματικό μου παιδί, μα τώρα βλέπω ότι, ναι μεν το να βοηθά κανείς τους συνανθρώπους του είναι το ιερότερο καθήκον του ανθρώπου, με το οποίο εκφράζει την αγάπη του προς το Θεό σε αυτόν τον κόσμο, μα είναι και ένα από τα δυσκολότερα καθήκοντα….

Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «Π.Σ.Ε.»

Ένα άρθρο που πρέπει να διαβαστεί από όλους τους ορθόδοξους, για να γνωρίσουν ολοκληρωμένη την αλήθεια περί οικουμενισμού και πως ο Πάπας και οι Λατίνοι, δεν είναι μέλη του «Π.Σ.Ε.» και για ποιον λόγο γίνεται αυτό…

Ο εφιάλτης της νέας χιλιετηρίδος

Η κοινωνία μας μαστίζεται κυριολεκτικά από ομάδες, οργανώσεις –με μια λέξη λατρείες- που με το πρόσχημα της θρησκευτικής ελευθερίας, προσηλυτίζουν ανύποπτους συνανθρώπους μας και τους κάνουν άβουλα όργανά τους. Με δολώματα όπως: «αυτογνωσία», «σωτηρία του κόσμου» και «λύτρωση από τα επερχόμενα δεινά», τα θύματα των ομάδων αυτών…

Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ;

Η πίστις εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως και ο καθένας μας για να γίνει Χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να δεχθεί τον Χριστό ως Σωτήρα και Λυτρωτή. Αν αυτό δεν γίνει και δεν αλλάξει η ζωή του, δεν είναι χριστιανός…

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ

Διαστάσεις «λαίλαπας» ἀρχίζει νά παίρνη τό φαινόμενο τῶν αὐτοκτονιῶν. Ἄνθρωποι πού φθάνουν στό σημεῖο νά δολοφονοῦν ἕναν ἄνθρωπο. Δέν ἔχει σημασία τό ὅ,τι τό θῦμα τους εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός τους. Ἡ ἀπελπισία ἔχει γίνει κάτι πού, πλέον, κατάντησε… «ἐπιδημία.» Πρόσωπα κατσουφιασμένα, ἄνθρωποι ἀγέλαστοι, κορμιά σκυφτά, κεφάλια κατεβασμένα καί μυαλά σκοτισμένα. Κοινωνίες ἀνθρώπων γεμᾶτες…

«Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» (Λουκ, ι´,19)

Εἰς τὸν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, ὀφείλει ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία δύο ἀριστουργήματα τῆς Καινῆς Διαθήκης, τό «Εὐαγγέλιον κατά Λουκάν» καί «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Ἂν ὁ «Συνέκδημος» αὐτὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀγνοῆται ἀπὸ πλείστους Χριστιανούς, αὐτό ὀφείλεται εἰς τὰ ἴδια λυπηρὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὸς ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, Παῦλος, εἶναι εἰς πολλοὺς ἐλάχιστα γνωστός….