Αρθρα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ!

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΕ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ : Κλείνοντας την δυναμική και θυελλώδη ομιλία της που ξεσήκωσε ρίγη ενθουσιασμού, η Μαρία Μαντούβαλου απήγγειλε κάποιους γεμάτους νόημα στίχους του Νίκου Γκάτσου: «Πότε θ’ ανθίσουνε τούτοι οι τόποι Πότε θα ‘ρθούνε κανούργιοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε την…

ΟΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΠΑΙΝΕΙ Ο…ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ…!

Στό ἡμερολόγιό μας, στήν ἀρχή ἑκάστου Μηνός, ἀναφέρομε καί ἀπό ἓνα μήνυμα, προκειμένου, μέσω τῶν ρήσεων αὐτῶν, νά περάσουν χρήσιμες ὁδηγίες σέ αὐτούς πού τό μελετοῦν πραγματικά, δεδομένου πώς δέν ἀποτελοῦν ἁπλᾶ «λόγια», ἀλλά ἀλήθειες δοσμένες κατά τρόπο εὒληπτο πού ΔΕΝ πρέπει νά περάσουν ἀπαρατήρητες. Τόν Μῆνα Νοέμβριο, ἀναγράφεται μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ἡ ὁποία, δυστυχῶς,…

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος (κέντρον) καί οἱ Διαυλείας Πολύκαρπος καί Μεγαρίδος Χριστόφορος (Θεοφάνεια 1948).

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

(Τό αφιερώνω στόν Μακαριστόν Ποιμενάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατακτητήν της καρδιάς μου καί Αστέρα Μέγιστον της Ορθοδοξίας, Αγιον Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον εκ Μαδύτου!!!) Του Αρχ/τη ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ……Ἡ ἐγκυρότης, εἶναι κάτι τό ὁποῖο ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ἀπό τόν Πιστό, ὁ ὁποῖος διά τῆς συμπεριφορᾶς του καί τῆς ἐν γένει παρουσίας του στό περιβᾶλλον του, κερδίζει τήν ἐκτίμηση…

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Κάθε φορά πού ἀναφερόμεθα στόν ὃρο «νηστεία», εἶναι γνωστό, πώς τηροῦμε κανόνες καί ἐπιταγές τῆς Ὀρθοδόξου μας Πίστεως. Ὃμως, ὑπάρχουν πολλές περιπτώσεις πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συζητοῦν περί τοῦ τί εἶναι ἢ δέν εἶναι «νηστίσιμο». Καί ὃταν ἐρωτοῦν ἢ συζητοῦν περί αὐτοῦ, ἐννοοῦν πάντοτε τό τί μπορεῖ κάποιος νά καταλύσῃ (φάγῃ) καί τί ὂχι. Βεβαίως, ἓνας…

Η «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ» ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΑΞΙΣ

Ὁ ὃρος «ἀποτειχίζομαι», χρησιμοποιεῖται ἐδῶ, μέ τήν ἒννοιαν τοῦ «ἀποκόπτομαι» ἀπό ἓνα σύνολον εἰς τό ὁποῖον εἶμαι ἐντεταγμένος, λόγω διαφωνιῶν μέ τάς ἀρχάς του, ἢ μέ μέρος αὐτῶν. Ἡ σημασία τοῦ ὃρου μέ βάσιν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, εἶναι «κτίζω ἓναν τοῖχο ἀνάμεσα σέ μένα καί σέ κάποιους ἂλλους». Μᾶς εἶναι χρήσιμος σήμερον, διότι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον…