Αρθρα

ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;

ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΙΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ; ….Ἀπό τήν πλευράν μας, βλέπομε πώς ἀνοίγεται ἐμπρός μας ἓνας δρόμος ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, ἓνας δρόμος γεμᾶτος προσπάθεια καί ἀγῶνες γιά τήν ΣΩΤΗΡΙΑΝ τῶν νέων μας, μέ πλήρη ένημέρωσίν των, μέ διδασκαλίαν τῆς ΤΕΛΕΙΑΣ ΓΛΩΣΣΗΣ μας καί μέ μεταλαμπάδευσιν στίς ψυχές των ΟΛΩΝ τῶν…

ΚΑΙ ΟΜΩΣ…!! ΤΑ «ΟΠΛΑ» ΥΠΑΡΧΟΥΝ…!

Μᾶς περιμένουν χρόνια πολύ δύσκολα καί οἱ ἀγῶνες πού πρέπει νά δώσωμε, θά εἶναι πολύ σκληροί ἀλλά καί ἀπολύτως ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ σημασίας Ἡ ἐποχή μας, ἒχει τό «θλιβερό προνόμιο» νά ἐντάσσεται ἀνάμεσα στίς περιόδους τῶν, καλά ὀργανωμένων, ἐπιθέσεων ἐναντίον τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καί ΚΥΡΙΩΣ ἐναντίον τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, οἱ ὁποῖες, βεβαίως ΟΥΔΕΠΟΤΕ σταματοῦν, ἒστω καί σέ πιό…

«…ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΣΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ…!»

Τό ἀκοῦμε νά ψάλλεται στίς Ἐκκλησίες μας καί δεν τοῦ δίνομε τήν δέουσα προσοχή…! Ὁ ἂνθρωπος, εἰδικῶς στίς ἡμέρες αὐτές, νομίζει πώς ἡ οἰκονομική δύναμη, εἶναι τό …πᾶν γιά μιά εὐτυχισμένη καί χαρούμενη ζωή…!  Ἡ λατρεία τῆς ὓλης, ἒχει γίνει πλέον τό πιό «διαδεδομένο… σπόρ» γιά τόν ἂφρονα θνητό, πού σέρνεται ἐπάνω στήν γῆ, χειρότερος…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΕΝ∆ΥΜΑ

Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Γεώργιος ∆. Μεταλληνός Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό γένος µας ἐλευθερώθηκε µετά ἀπό δουλεία αἰώνων σέ βαρβάρους ὂχι µόνο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί τῆς ∆ύσης, πού ἐργάζονταν καί αὐτοί γιά τόν πνευµατικό θάνατο τοῦ Ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀποσύνδεσή του ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. ∆υναµογόνος πηγή…

ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΑΦΟΡΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ἀναζητώντας τή χαμένη ἀθωότητα Του Ἀπόστολου Παπαδημητρίου http://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr http://kaini-ktisis.blogspot.gr …………………………………… Τό «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι» εἶναι πολύ γνωστή ρήση. Καί τά ἀναγνωστικά τότε ἄρχιζαν ἀπό τόν Θεό. Πρόβαλλαν τόν ἐκκλησιασμό τῆς οἰκογένειας καί ὅλων τῶν ἐνοριτῶν. Πρόβαλλαν τή μητέρα πού φρόντιζε νά ξυπνᾶ τά παιδιά νωρίς καί νά τά ἑτοιμάζει κατάλληλα. Παρουσίαζαν τήν οἰκογένεια νά κάνει…

Η Κοίμησις της Θεοτόκου

Άρθρο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (1851 – 1911), που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερίς στις 15 Αυγούστου 1887. Μία των γλυκυτέρων και συμπαθεστέρων εορτών του χριστιανικού κόσμου είναι και η Κοίμησις της υπεραγίας Θεοτόκου, ην σήμερον εορτάζει η Εκκλησία. Ευθύς από των πρώτων μ.Χ. αιώνων, έξοχος υπήρξεν η τιμή και ευλάβεια, ην απένεμον οι χριστιανοί προς την Παρθένον…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΕΝ∆ΥΜΑ

Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Γεώργιος ∆. Μεταλληνός Οἱ σύγχρονοι πολιτικοί διέψευσαν τά ὁράματα τῶν μεγάλων ἡγετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό γένος µας ἐλευθερώθηκε µετά ἀπό δουλεία αἰώνων σέ βαρβάρους ὂχι µόνο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλά καί τῆς ∆ύσης, πού ἐργάζονταν καί αὐτοί γιά τόν πνευµατικό θάνατο τοῦ Ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀποσύνδεσή του ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. ∆υναµογόνος πηγή…