Αρθρα

ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ

Ὃλοι οἱ ἂνθρωποι, ἀπό τά τρυφερά τους παιδικά χρόνια μέχρι καί τά βαθειά γηρατειά τους, ψάχνουν γιά «πρότυπα», γιά παραδείγματα τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά ἀντιγράψουν ἢ νά ἀποφύγουν, ἀναλόγως τοῦ ἐάν τά κρίνουν «καλά» ἢ «κακά». Καί ὃσοι, ὃμως, δέν «ψάχνουν», θέλουν δέν θέλουν ἐπηρεάζονται ἀπό τούς γύρω τους καί ἀναλόγως μέ κάποια «κριτήρια» πού…

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΜΙΑΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ: «..ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ καί…. ΕΥΡΩΠΗΣ…!»

Εἶναι σέ ὃλους, πλέον, γνωστή ἡ «ἐκστρατεία» τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἁγίας μας Πίστεως, πού σκοπό ἒχει τόν διασυρμό καί τήν ἀπαξίωση κάθε Ἰδανικοῦ, κάθε Ἠθικῆς Ἀξίας, κάθε Ἱερᾶς Παρακαταθήκης μας. Γιά τόν λόγο αὐτόν, τό σημερινό σημείωμα, δέν ἀπευθύνεται ἀποκλειστικῶς πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά ἒχει ἀποδέκτην,  πέραν τῶν τακτικῶν μας ἀναγνωστῶν καί…

IMG_20160417_211923

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΣ ΒΟΥΛΗΣΙΣ

Πρέπει, κάποια στιγμή, νά ἀποφασίσωμε. Πρέπει νά δηλώσωμε τό ΠΟΥ θέλομε νά ἐνταχθοῦμε. Δέν μποροῦμε καί εἶναι ὓπουλο, βρώμικο καί ὑποκριτικό τό νά τό «…ἒχωμε…δίπορτο», καί νά δηλώνωμε κάποια βλακωδέστατα καί ἀνερμάτηστα πράγματα ὃπως π.χ. «..πιστεύω μέ…τόν τρόπο μου»..!, «δέν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία ἀλλά…προσεύχομαι», καί ἂλλά τέτοια τά ὁποῖα δείχνουν άνθρώπους χωρίς Ἠθικό ὑπόβαθρο, χωρίς…

20150904_125241

ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τό πόσο σημαντικό εἶναι τό ὃ,τι ἡ Πίστις μας προτάσσεται είς τήν ἒκφρασιν αὐτήν, γίνεται φανερό, ἀπό τήν σφοδράν ἐπιθυμίαν τῶν Σουλτάνων, τῶν Πασάδων κ.λπ. οἱ ὁποῖοι, τό ΠΡΩΤΟΝ πού ζητοῦσαν ἀπό τούς Ἓλληνες, δέν ἦταν νά δηλώσουν «Τοῦρκοι», ἀλλά «ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΗΣΟΥΝ»…! Αὐτός ὁ ὑπερήφανος, ἐργατικός, ἱκανότατος, μαχητικός καί ἀσυμβίβαστος Λαός, ὁ Λαός μας, ὁ…

FT04795 (1)

Από μια άλλη οπτική γωνία

 ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ!!! Καί ὁ Λαός μας, ὁ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ καί ΕΥΣΕΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, κάτω ἀπό ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ «ἡγεσίες», κατάντησε νά φοβᾶται νά ὁμιλήση γιά ΛΕΒΕΝΤΙΑ, γιά ΗΡΩΙΣΜΟ, γιά ΑΝΔΡΙΣΜΟ, γιά ΧΡΙΣΤΟ, γιά ΠΙΣΤΗ καί μάλιστα, τόν λένε «ρατσιστή», «ξενόφοβο», «ἰσλαμόφοβο», «καθυστερημένο» καί «ἐχθρό τοῦ…διαφορετικοῦ»…! Ἀπό ἐδῶ πέρασαν, Ἂβαροι, Ρωμαῖοι, Τοῦρκοι, καί γιά νά μή μακρυγορήσω…

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

(Αυτό το Άρθρο μου, το αφιερωνω ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ ΜΑΧΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΝ) Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Πότε πέρασε ἓνας χρόνος…! Πέρασε καί ἐφέτος ἡ Ἑβδομάς τῶν Θείων Παθῶν καί ἐφθάσαμε εἰς τήν Ἀνάστασιν. Μέσα στίς Ἃγιες αὐτές ἡμέρες, ὁ κάθε ἂνθρωπος, πρέπει νά σκύψη καί νά κάνη μία…