Εκκλ. Ειδησεις

Αποσπασματα απο την απαράδεκτη προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου προς την παπική αντιπροσωπεία στις 30-11-2013

«…..το Οικουμενικόν Πατριαρχείον επιθυμεί και επιδιώκει τον διάλογον μετά πάντων, ομοδόξων και ετεροδόξων χριστιανών, ομοπίστων και αλλοπίστων συνανθρώπων…». Αποκαλεί  τους Παπικούς «τίμια Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης» και «τιμιώτατους εκπροσώπους της Αυτού Αγιότητος του αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου». Τον πάπα «πεφιλημένο αδελφό» και το Βατικανό «σεβασμία και προσφιλή Εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης». Τους προσφωνεί, δηλαδή…