Ιστορικα Θεματα

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ: Ἕνας συγχρόνος ῾Ομολογητῆς τῆς ᾿Ορθοδοξίας

Σ’ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ἀπότισι τιμῆς στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ συγχρόνου ῾Ομολογητοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὑπενθυμίζουμε συνοπτικῶς ὡρισμένα βιογραφικὰ στοιχεῖα του, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν ἀνάγλυφα τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ σκεύους τῆς Θείας Χάριτος, πρὸς παραδειγματισμόν, στήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν ἰδίως τῆς νεωτέρας γενεᾶς τοῦ ᾿Ακαινοτομήτου Πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀναζωπύρωσι τῆς…

Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ὅπως διηγοῦνται Πατέρες τῆς Νέας Σκήτης Ἁγίου  Ὄρους (εἶναι γραμμένα στό «Γεροντικό τοῦ Ἁγίου  Ὄρους»), στήν Εὔβοια ἦταν ἐπίσκοπος, μέ τό ὄνομα Θεοφάνης. Στήν ἐπαρχία του ἦταν ἕνας πτωχός, ὁ ὁποῖος εἶχε στήν κατοχή του ἀπό κληρονομιά, ἕνα καζανάκι, πού τό λέγανε «μπάγκατσι». Αὐτό φαίνεται νά εἶχε μεγάλη ἀρχαιολογική ἀξία. Τό εἶδε ἕνας συμπατριώτης του…