Κηρυγμα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Τῆς Ἁγίας Ἀνυσίας Ὁσιομάρτυροςτῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (+285), Φιλεταίρου Μάρτυρος (+351), Γεδεών Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (+1812). Ήχος Δ΄. Ἐωθ. Ζ΄ Ἀπόστολος και Εὐαγγέλιον Κυρ. Πρό τῶν Φώτων: «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πάσι…» (Β´Τιμ. δ΄5-8). Εὐαγγέλιον: «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Μαρκ. α΄ 1-8).