Κηρυγμα

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. Άγγαίου τοῦ Προφήτου (500π.Χ), Θεοφανούς Βασιλίσης. Μοδέστου Ἱεροσολύμων. Ήχος Β΄. Εωθ. Ε΄ Ἀπόστ. ΚΘ´Κυρ.: «Ἀδελφοί, ὅταν ῾Χριστός φανερώθη…» (Κολασ. γ΄4-11). Εὐαγγέλιον: «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καί ἐκάλεσε πολλούς…» (Λουκ. ιδ΄ 16-24).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ. Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης Μητρός τῆς Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Εωθ. Δ΄ Ἀπόστ. τῆς Ἁγίας: «Ἀδελφοί, Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν…» (Γαλ. δ΄22-27). Εὐαγγέλιον: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἥν διδάσκων ὁ Ἱησοῦς εν μίᾳ τῶν Συναγωγῶν …» (Λουκ. ιγ΄ 10-17).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΟΥΤΟΥ»

ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ). Ἀββακούμ Προφήτη, Θεοφίλου Ὁσίου, Μερόπης Μάρτυρος. Ήχος πλ. Δ΄. Εωθ. Γ΄ Απόστ. ΚΕ΄ Κυρ.: «Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ…» (Εφεσ. γ΄1-7). Ευαγγέλιον: «Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην…» (Ματθ. κε΄ 14).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ

Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ). Πλάτωνος Μεγαλομάρτυρος, Ρωμανού και Ζακχαίου Μαρτύρων. Αναστασίου Νεομάρτυρος του εκ Παραμυθίας (+1743). Ήχος πλ. Β΄. Εωθ. Α΄ Απόστ. ΚΓ΄ Κυρ.: «Αδελφοί, ο Θεός πλούσιος ων εν ελέι, διά την πολλή…» (Εφεσ. β΄4-10). Ευαγγέλιον: «Ανθρώπου τινος πλουσίου ευφόρησεν η χώρα…» (Λουκ. ιβ΄ 16-21)