Κηρυγμα

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ. Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης Μητρός τῆς Θεοτόκου. Ήχος Α΄. Εωθ. Δ΄ Ἀπόστ. τῆς Ἁγίας: «Ἀδελφοί, Ἀβραάμ δύο υἱούς ἔσχεν…» (Γαλ. δ΄22-27). Εὐαγγέλιον: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἥν διδάσκων ὁ Ἱησοῦς εν μίᾳ τῶν Συναγωγῶν …» (Λουκ. ιγ΄ 10-17).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ «ΠΛΟΥΤΟΥ»

ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ). Ἀββακούμ Προφήτη, Θεοφίλου Ὁσίου, Μερόπης Μάρτυρος. Ήχος πλ. Δ΄. Εωθ. Γ΄ Απόστ. ΚΕ΄ Κυρ.: «Αδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ…» (Εφεσ. γ΄1-7). Ευαγγέλιον: «Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην…» (Ματθ. κε΄ 14).

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ

Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ). Πλάτωνος Μεγαλομάρτυρος, Ρωμανού και Ζακχαίου Μαρτύρων. Αναστασίου Νεομάρτυρος του εκ Παραμυθίας (+1743). Ήχος πλ. Β΄. Εωθ. Α΄ Απόστ. ΚΓ΄ Κυρ.: «Αδελφοί, ο Θεός πλούσιος ων εν ελέι, διά την πολλή…» (Εφεσ. β΄4-10). Ευαγγέλιον: «Ανθρώπου τινος πλουσίου ευφόρησεν η χώρα…» (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣ;

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ) Των Αγίων Ένδοξων Μαρτ. Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου. ‘Ηχος Πλ. Α΄. Εωθ. ΙΑ΄. Απόστ. των Αγ.: «Αδελφοί, ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψει…» (Β΄Κορ. δ΄ 6-15). Ευαγγέλιον: «Τω καιρώ εκείνα, νομικός τις προσήλθε…» (Λουκ. ι΄25-37).