Κηρυγμα

ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2018 https://plus.google.com/u/0/+%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3/posts/WfErAM7GMcg  · ============================================================ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 2018 https://www.facebook.com/efthimios.bardakas/videos/913660112170593/