Ψαλμοι

ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ἀπό τό ψαλτήρι τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ Ἄν στή ζωή σου τά πράγματα «δέν πᾶνε καλά», μπορεῖς νά διαβάσης τόν ΛΣΤ´(36) ψαλμό τοῦ Δαβίδ.

ΨΑΛΜΟΙ

«Άξιον εστίν….» σε ήχο πλ  δ΄ Mέλος Χαραλάμπους Παπανικολάου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΛ Β΄ ΨΑΛΛΟΥΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ