Ψαλμοι

ΨΑΛΜΟΙ

ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΚΑ ΦΑΝΕΡΩΝ ΕΑΥΤΟΝ. ΕΩΘ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΠΛ. Δ΄. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ