ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝΕΠΙ ΤΟΥ ΌΡΟΥΣ ΟΜΙΛΊΑ"Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστίν η Βασιλεία των…

Posted by Efthimios Bardakas on Tuesday, 18 February 2020

Comments are closed.